Yazım Kuralları

Bildiri Özeti

 • Bildiri özeti metni, Türkçe ve İngilizce her iki dilde yazılmalıdır.
 • Bildiri özeti amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve önerileri içerecek şekilde en az 250 en fazla 500 kelimeden oluşmalıdır. Alt başlık kullanılmadan tek paragraf olarak yazılmalıdır.
 • Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler (keywords) verilmelidir.
 • Özet metni ve anahtar kelimeler her iki tarafa yaslanmış olmalıdır.
 • Bildiri Başlığı ilk harfi büyük olacak şekilde Calibri yazı formatında 11 büyüklüğünde tamamı kalın olacak şekilde yazılmalıdır. 
 • Bildiri başlığının hemen altında yazar isimleri yazılmalı ve her bir yazar için dipnot verilmelidir.
 • Dipnot bölümünde yazarın çalıştığı kurum, bölümü, unvanı, e-posta adresi ve ORCİD numarası mutlaka belirtilmelidir.
 • Bildiri özetleri, Word formatında hazırlanmalıdır. Sisteme Word dışında PDF vb. formatta yüklenmemelidir.

Bildiri Tam Metni

 • Bildiri tam metinlerinde Türkçe ve İngilizce başlık, öz, anahtar kelime mutlaka olmalıdır.
 • Başlık altına yazar isimleri eklenmeli ve yazar detaylarına dipnotta yer verilmelidir.
 • Tam metinde, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana ve alt başlıklar kullanılmalı ve bu başlıklar numaralandırılmalıdır.
 • Bildiri tam metinleri, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) ‘un 7.sürümüne göre hazırlanmalıdır.
tr_TRTurkish
Scroll to Top