Advisory and Scientific Committee

mustafa-yilmaz-tam
Prof. Mustafa YILMAZ, (Ph.D.)
Kocaeli University - Turkey
abdulkadir-senkal-tam
Prof. Abdülkadir ŞENKAL, (Ph.D.)
Kocaeli University - Turkey
ali-muhhamet-bayramoglu-tam
Prof. Ali Muhammet BAYRAKTAROĞLU, , (Ph.D.)
Trakya University - Turkey
ali-poyraz-gurson-tam
Prof. Ali Poyraz GÜRSON, (Ph.D.)
Okan University - Turkey
asli-yurdigul-tam
Prof. Aslı YURDİGÜL, (Ph.D.)
Atatürk University - Turkey
bayram-keskin-tam
Prof. Bayram KESKİN, (Ph.D.)
Kocaeli University - Turkey
bunyamin-ayhan-tam
Prof. Bünyamin AYHAN, (Ph.D.)
Selçuk University - Turkey
erdogan_aslan
Prof. Erdoğan Aslan, (Ph.D.)
Selçuk University - Turkey
emine-koyuncu-yenii
Prof. Emine KOYUNCU, (Ph.D.)
Marmara University - Turkey
faruk-turhan-tam
Prof. Faruk TURHAN, (Ph.D.)
Süleyman Demirel University - Turkey
fikret-%C3%A7ankaya-tam
Prof. Fikret ÇANKAYA, (Ph.D.)
Karadeniz Technical University - Turkey
fusun-alver-tam
Prof. Füsun ALVER, (Ph.D.)
Istanbul Commerce University - Turkey
gulsun-kurubacak-tam
Prof. Gülsün KURUBACAK, (Ph.D.)
Anadolu University - Turkey
guven-buyukbaykali-tam
Prof. Güven Necati BÜYÜKBAYKAL, (Ph.D.)
İstanbul University - Turkey
hale-sivgin-tam
Prof. Hale ŞIVGIN, (Ph.D.)
Ankara Hacı Bayram Veli University - Turkey
emre-bagce-tam
Prof. Hüseyin Emre BAĞCE, (Ph.D.)
Marmara University - Turkey
ismail-latif-hac%C4%B1nebio%C4%9Flu
Prof. İsmail Latif HACINEBİOĞLU, (Ph.D.)
İstanbul University - Turkey
levent-eldeniz-tam
Prof. Levent ELDENİZ
Marmara University - Turkey
cem-pekman-tam
Prof. Mehmet Cem PEKMAN, (Ph.D.)
Kocaeli University - Turkey
muhsin-halis-tam
Prof. Muhsin HALİS, (Ph.D.)
Kocaeli University - Turkey
mustafa-emir-tam
Prof. Mustafa EMİR, (Ph.D.)
Karadeniz Technical University - Turkey
ozgur-cengel-tam
Prof. Özgür ÇENGEL, (Ph.D.)
İstanbul Galata University - Turkey
suleyman-hakan-yilmaz-tam
Prof. Süleyman Hakan YILMAZ, (Ph.D.)
Selçuk University - Turkey
aysel-cetinkaya
Assoc. Prof. Aysel Çetinkaya
Kocaeli University - Turkey
doga-sariipek-tam
Assoc. Prof. Doğa Başar SARIİPEK, (Ph.D.)
Kocaeli University - Turkey
mine-halis-tam
Assoc. Prof. Mine Halis, (Ph.D.)
Kocaeli University - Turkey
nedret-caglar-tam
Assoc. Prof. Nedret ÇAĞLAR, (Ph.D.)
Süleyman Demirel University - Turkey